top of page

Werkwijze

Aan huis

mannetje website.png

Voor baby’s, peuters of voor speciale indicaties is het mogelijk dat wij aan huis komen voor een behandeling. Baby’s en peuters kun je vaak veel beter observeren in de thuissituatie, daar weten ze hun weg en laten ze het beste zien wat ze al kunnen en wat nog niet. Ook kan op deze manier beter advies worden gegeven over een geschikte speel- leefomgeving voor het kind of bij een voorkeurshouding om te zien hoe de omgeving kan worden aangepast om een voorkeurshouding tegen te gaan.

lego-boy-girl-riding-bikes-park-tambov-r

Op school

Behandeling op school is ook mogelijk. Er zijn situaties waar het een meerwaarde heeft om het kind op school te behandelen. Dit kan via de vergoeding vanuit de zorgverzekering. De huidige visie over het behandelen van kinderen met een motorische hulpvraag is dat dit zoveel mogelijk doel- en contextgericht dient te gebeuren. Een van de grootste problemen van paramedische therapie is de generalisatie van de praktijkruimte naar het dagelijks leven. Een kinderoefentherapeut werkzaam in een onderwijsinstelling zal dit probleem veel minder sterk ervaren. De kinderoefentherapeut werkzaam in een onderwijsinstelling is veel beter in staat om de geleerde motorische vaardigheden direct in de context van het kind te oefenen.

vlad-hilitanu-1FI2QAYPa-Y-unsplash.jpg
website banner.png
website banner.png
website banner.png
website banner.png

In de praktijk

Na de aanmelding wordt een motorisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de motorische vaardigheden van het kind, uitgaand van de hulpvraag en eventuele voorgeschiedenis van het kind.

Hierbij worden gestandaardiseerde testen als de AIMS, de BSID motorische schaal, de PEDi-NL of Movement ABC-2 gebruikt. Met de verkregen scores uit deze testen kunnen de vaardigheden van het kind vergeleken worden met leeftijdsgenootjes, en achterstanden worden zo zichtbaar. Tegelijkertijd krijgt de therapeut een indruk van het gedrag van het kind. De concentratie, inzet en eventuele faalangst kunnen worden gesignaleerd. Hier kan tijdens de behandeling rekening mee gehouden worden.

Er wordt door de therapeut een verslag gemaakt van het gehele onderzoek, en hierin worden ook de behandeldoelen en het behandelplan vermeld. Dit wordt met de ouders besproken, en desgewenst ook aan de leerkracht op school gegeven. 

© 2021 Kinderoefentherapie Zaanstreek Noord

bottom of page