Therapie

Line separator

Algemeen

Line separator

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, hollen, schreeuwen, klimmen, voetballen en fietsen. Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Zorgenkindje?

Line separator
Meisje website.png

Net als u maken veel ouders zich wel eens zorgen om hun kind. Soms op basis van eigen observaties, soms na signalen van anderen, bijvoorbeeld de leerkracht op school. Hoe weet u of uw zorgen terecht zijn? Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat.

 

Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.

Is dat ook met uw kind het geval? Dan kunnen u en uw kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut.

Indicaties baby

Line separator

 • Asymmetrische houding/ voorkeurshouding met eventueel afplatting van het hoofd

 • Pre- of dysmaturiteit

 • Overstrekken, huilen en onrust, of juist erg lage spierspanning

 • Aangeboren of verworven afwijkingen zoals cerebrale parese of plexus brachialisletsel ( Erbse parese)

 • Motorische ontwikkelingsachterstand of vertraging, eenzijdig bewegen

 • Billenschuiven (indien dit de motorische ontwikkeling belemmert)

 • Orthopedische aandoeningen ( bijv. klompvoetjes)

Indicaties peuter (2-4 jaar)

Line separator
 • Motorische ontwikkelingsachterstand ( veel vallen, niet soepel bewegen, passief, angstig bij bewegen)

 • Lage of hoge spierspanning

 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden

 • Afwijkend looppatroon ( tenenlopers)

 • Orthopedische afwijkingen, hypermobiliteit

Indicaties kleuter (4- 6 jaar)

Line separator
 • Motorische ontwikkelingsachterstand ( veel vallen, niet soepel bewegen, passief, angstig bij bewegen)

 • Lage of hoge spierspanning

 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden

 • Afwijkend looppatroon ( tenenlopers)

 • Orthopedische afwijkingen, hypermobiliteit

Indicaties basisschoolkind

Line separator
 • Motorische ontwikkelingsachterstand ( veel vallen, niet soepel bewegen, passief, angstig bij bewegen)

 • Lage of hoge spierspanning

 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden

 • Afwijkend looppatroon ( tenenlopers)

 • Orthopedische afwijkingen, hypermobiliteit

Indicaties tieners

Line separator

Middelbare scholieren/pubers

 • Houdingsafwijkingen/ rugklachten ( scoliose,kyfose/ M. Scheuermann)

 • Hoofdpijn, nek/schouderklachten

 • (Sport) blessures en overbelastingsklachten (bijv. knie of enkel)

website banner.png
website banner.png
website banner.png
website banner.png

© 2021 Kinderoefentherapie Zaanstreek Noord