top of page

Kinderoefentherapie bij het basisschoolkind (6-12 jaar)

Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar maken qua leerprestaties een enorme ontwikkelingssprong. Van de eerste letters schrijven tot een spreekbeurt houden, van tellen met je vingers naar aardrijkskunde en geschiedenis. Verder gaan ze op deze leeftijd vaak sporten, en worden ze zich meer bewust van hun eigen lichaam en dat van de ander. Belangrijke motorische vaardigheden op deze leeftijd zijn dan ook dat je stil kan zitten en leesbaar schrijft, maar ook dat je handig bent met een bal, en mee kan komen met de oefeningen en spellen in de gymles. Bovendien wordt er van het kind verwacht dat hij netjes kan kleuren, tekenen en knutselen.

IMG_4113.jpg

Motorische achterstand

Kinderen die in deze leeftijdscategorie bij ons worden aangemeld, hebben uiteenlopende hulpvragen. Zo zijn er kinderen die houterig bewegen, angstig zijn op bijvoorbeeld het wandrek, en vaak vallen of over hun voeten struikelen. Sommige kinderen zijn erg gespannen, en lopen op de tenen. Problemen bij de fijne motoriek kunnen zijn: te langzaam of onleesbaar schrijven, schrijfkramp, moeite met knip- of knutselwerkjes. Hierdoor kan het kind een afkeer van schrijven of knutselen krijgen.

De zithouding en het schrijven en knutselen kunnen een probleem zijn, of er kan zich in deze periode een houdingsafwijking zoals een scoliose of kyfose manifesteren. Deze problemen kunnen, in deze leeftijdsfase, eveneens leiden tot sociaal-emotionele klachten, zoals onzekerheid en gespannenheid, waardoor een kind bijvoorbeeld hoofdpijn krijgt of moeite met slapen. Ook deze kinderen zien wij regelmatig. Naast de eerder genoemde hulpvragen  komen er bij ons ook kinderen om te herstellen na een sportletsel of botbreuk.

Behandeling

Na een motorisch onderzoek wordt een behandelplan opgesteld in samenspraak met de ouder, en bij voorkeur ook met het kind. Zo kunnen we samen al spelend toewerken naar een gezamenlijk doel. Vaak streven we ernaar kinderen die motorisch minder vaardig zijn toch uiteindelijk te laten sporten bij een sportvereniging die bij hen past. Voor kinderen met veel motorische en/of gedragsproblemen zoals ADHD of Autisme, zoeken we nog wel eens een plekje bij "Only Friends", een organisatie die aangepast sporten mogelijk maakt.

Belangrijkst is voor ons het plezier in bewegen, en het zelfvertrouwen dat daarmee wordt opgebouwd.

Zo nodig wordt over de behandeling contact onderhouden en overlegd met de leerkracht/ docent op school.

IMG_4428.jpg
website banner.png
website banner.png
website banner.png
website banner.png

© 2021 Kinderoefentherapie Zaanstreek Noord

bottom of page